خیابان شریعتی بالاتر از همت ، خیابان کوشا ، میدان جوانان ، خیابان وزیری پور ، پلاک 8 واحد 15